strona główna mapa strony kontakt

Wolontariat

 


 
Bardzo istotnym punktem działalności edukacyjnej Krakowskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt jest wolontariat. Dzięki wielkiemu oddaniu i poświęceniu wielu osób nasze schronisko rozwija się, a los naszych podopiecznych staje się choć trochę lżejszy.
Wszystkich nowych chętnych do wspólpracy i pomocy powitamy z ogromną radością.
Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przyjmują zgłoszenia osób, które w ramach wolontariatu pragną pomóc Schronisku lub KTOZ (wyprowadzanie zwierząt, czesanie, pielęgnacja kotów, udział w zbieraniu żywności dla bezdomnych zwierząt w supermarketach).
 
Od osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców na piśmie.
 
Formularz zgłoszeniowy wolontariatu:    [ PDF ]
 
 

REGULAMIN WOLONTARIATU

KRAKOWSKIEGO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

 

1. Wolontariuszem może zostać każdy kto:

 • kocha zwierzęta

 • pragnie nieodpłatnie pracować na ich rzecz

 • ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i przedłoży pisemną zgodę rodziców lub opiekunów

 • jest ogólnie zdrowy i nie cierpi na alergię na sierść zwierząt

 • złoży wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz ze zdjęciem

 • zostanie wpisany do rejestru wolontariuszy KTOZ.

2. Wolontariusz wykonuje zlecone czynności w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, na aukcjach, w siedzibie KTOZ lub innym wskazanym miejscu.

3. Wolontariusz przebywając na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt ma obowiązek:

 • każdorazowego wpisywania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy na liście obecności

 • potwierdzenia wykonania czynności przez osoby do tego wyznaczone

 • bezwzględnego noszenia identyfikatora z nazwiskiem i zdjęciem wyłącznie w czasie wykonywania obowiązków na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt jak również w czasie przeprowadzanych akcji z udziałem wolontariuszy organizowanych przez KTOZ

 • przestrzegania przepisów BHP i zasad bezpieczeństwa oraz poleceń kierownika schroniska i innych osób uprawnionych

 • wykonywania czynności związanych z opieką nad zwierzętami oraz utrzymaniem czystości na terenie obiektu i zapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków bytowych zlecanych przez kierownika schroniska, lekarza weterynarii lub innego uprawnionego pracownika

 • wykonywania innych czynności związanych z funkcjonowaniem schroniska.

4. Zlecane wolontariuszom czynności związane z opieką nad zwierzętami mogą polegać szczególności na:

 • wyprowadzaniu na spacery wyznaczonych psów na smyczach i w kagańcach

 • czesaniu wyznaczonych psów i kotów

 • przytrzymywaniu zwierząt podczas zabiegów weterynaryjnych (psy podczas tych zabiegów bezwzględnie muszą mieć założony kaganiec) - karmienie szczeniąt, kociąt - pomoc w przygotowaniu zwierząt do uczestnictwa w aukcjach organizowanych przez KTOZ i wolontariuszy

5. Zlecane wolontariuszom czynności związane z utrzymaniem czystości na terenie obiektu i zapewnienia zwierzętom odpowiednich warunków bytowych mogą polegać w szczególności na :

 • sprzątaniu boksów i pomieszczeń dla zwierząt

 • sprzątaniu innych pomieszczeń i korytarzy

 • myciu misek zwierząt

6. Wolontariusze nie mogą bez zgody kierownika Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt lub upoważnionego pracownika wyprowadzać zwierząt z boksów i wykonywać zabiegów pielęgnacyjnych.

7. Wolontariusze zobowiązani są do udziału w akcjach organizowanych przez Zarząd KTOZ oraz wykonywania czynności związanych z pracą KTOZ zlecanych przez Zarząd KTOZ lub kierownika Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

8. Wolontariusz może zostać skreślony z rejestru wolontariuszy KTOZ w przypadku:

 • rezygnacji / pisemnej lub ustnej /

 • nie podjęcie żadnych czynności na rzecz KTOZ lub Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez okres 3 miesięcy

 • otrzymania od kierownika Schroniska lub upoważnionego pracownika trzech nagan / wpisanych do listy obecności potwierdzających wykonanie zleconych czynności/

 • dopuszczenia się na terenie Schroniska zachowania rażąco sprzecznego z zasadami bezpieczeństwa lub naruszającego porządek prawny

 • z powodu utraty zaufania Zarządu KTOZ

9. Bieżące informacje oraz ogłoszenia dotyczące funkcjonowania pracy wolontariatu znajdować się będą na tablicy ogłoszeń w Schronisku na ul. Rybnej 3, na stronie internetowej www.ktoz.krakow.pl oraz w siedzibie KTOZ przy ul. Floriańskiej 53.

 


UWAGA !!!

 Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane wolontariatem 24.09 na godzinę 10.00 do Schroniska na ul. Rybną 3 na spotkanie wprowadzające.

 

 


Przed złożeniem formularza wolontariackiego, wymagane jest SZKOLENIE DLA PRZYSZŁYCH WOLONTARIUSZY.

BIEŻĄCE INFORMACJE O TERMINACH NA STRONIE: http://ktoz.eadopcje.org/informacje/wolontariat

 

Dopiero po odbyciu szkolenia, można składać formularz wolontariacki. Podczas szkolenia, przyszli wolontariusze zostaną poinformowani o szczegółach dalszej rekrutacji.


 

Internetowy kalendarz wizyt wolontariuszy w Schronisku jest dostępny pod linkiem "Terminarz dla Wolontariuszy". Prosimy, aby rejestowały się w nim jedynie osoby będące już wolontariuszami KTOZ . Osoby chętne aby zostać wolontariuszami, muszą wpierw przejść przez proces rekrutacji i szkolenie dla wolontariuszy.
PROSIMY OSOBY, KTÓRE NIE MAJĄ PODPISANEGO POROZUMIENIA Z KTOZ O NIE REJESTROWANIE SIĘ W TERMINARZU. SŁUŻY ON WYŁĄCZNIE DLA DZIAŁAJĄCYCH WOLONTARIUSZY..

Zwierzęta do adopcji

zobacz wszystkie
Projekt i wykonanie: Fabryka Stron Internetowych  CMS - FSite
Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. Zamknij